Služby

Prevence

Každý klient by měl navštívit zubní ordinaci v rámci preventivní prohlídky 2x ročně. V průběhu těhotenství ženy mohou využít 3 prevence, které jim hradí zdravotní pojišťovna. Pokud jsou prohlídky u konkrétního pacienta nutné provést častěji, např. z důvodu vysoké kazivosti, lze se domluvit individuálně. Při pravidelné prohlídce je nutné se zaměřit na přítomnost kazů, stav dásní a parodontu, vzhled sliznic, anomálnie v postavení zubů. V rámci prevence provádíme rentgenologické vyšetření pomocí snímků bite-wing. Na těchto snímcích vidíme přítomnost mezizubních kazů. S pacientem konzultujeme stav ústní hygieny, prostředky na ústní hygienu, jejich správný výběr a techniku čištění zubů. S dětským pacientem se vždy snažíme navázat co nejosobnější vztah. Nejlepší výsledky v komunikaci a v možnosti ošetření dětského pacienta jsou, pokud dítě začne zubního lékaře navštěvovat v prvním roce věku. Se zubní ordinací se nejdříve seznamuje a eventuální problémy se začnou řešit až při pozdějších návštěvách. Není dobré vystavovat dítě hned při první návštěvě bolestivému a nepříjemnému ošetření. Zvláštní důraz klademe na hygienu a stravovací návyky dětských pacientů a vítáme jakékoli dotazy ohledně péče o dočasný chrup.

Dentální hygiena

Profesionálně Vám očistíme zuby od zubního kamene z důvodu prevence parodontitis. Pokud je to vhodné z estetických důvodů očistíme zuby od veškerých pigmentů metodou pískování (air- flow). Zuby i výplně můžeme vyleštit, zvláště u dětských pacientů s vyšší kazivostí ordinačně fluoridujeme a pečetíme.

Zubní kaz

Pokud pomocí klinického a rentgenologického vyšetření objevíme zubní kaz, který napadl dentin zubu, je nutné zub ošetřit výplní. Pacient má vždy právo na lokální umrtvení (anestezii), aby při úplném odstranění kazivých hmot cítil co nejméně nepříjemných vjemů. Vysvětlíme Vám, která výplň je z hlediska dlouhodobosti, estetiky a mechanických sil u jednotlivých zubů výhodná a i podle Vašich finančních možností následně použijeme buď výplň amalgámovou, skloionomerní či fotokompozitní. Používáme moderní stomatologické materiály.

Endodoncie

Pokud je zub značně destruován kazem nezbývá, než zub zbavit nervu, který je již zasažen infekcí. Anatomie každého zubu je jiná, mají různý počet kořenů i kanálků. Endodontické ošetření je proto velice náročnou prací jak pro ošetřujícího tak materiálově. Snažíme se zachovat každý důležitý zub a přihlížíme k němu, jako k přirozenému implantátu, který nese protetické práce(korunky, můstky). Endodontické ošetření zahrnuje více návštěv, spočívá v dokonalém vyčištění kanálků od infekce, chemické výplachy, rozšíření kanálků a následné zaplnění tak, aby zub byl plnohodnotný člen Vašeho chrupu. V některých případech je možno zub ještě opatřit výplní, v jiných případech je nutné zhotovit protetickou práci. Záleží na množství zachovaných tvrdých zubních tkáních.

Protetika I

Pokud se jedná o estetické řešení nedokonalostí jednotlivých zubů, či jejich značnou destrukci kazem a pokud v ústech zůstal minimálně kořen zubu je možné zhotovit náhradu, kterou pacient má fixovanou cementem napevno. Spolupracujeme se zubními techniky, kteří dle možností pacienta a dle vhodnosti materiálu do jednotlivých úseků chrupu zhotový náhradu celokeramickou, metalokeramickou, fazetovanou, celolitou, z dentálních pryskyřic. Protetické ošetření je vždy složeno z několika návštěv. Pacient má nárok dopředu vědět finanční stránku práce.

Protetika II

Pokud již zub i s kořeny musel být z důvodů rozsáhlého zánětu vytažen, či došlo ke ztrátě zubu úrazem, vznikla mezera v oblouku. Tuto mezeru je z důvodu funkce a estetiky celého chrupu důležité ošetřit náhradou. Pokud je to ztráta pouze jednoho zubu a mezera je ohraničena zdravými pilíři je výhodné zhotovit můstek. Ten se vyrábí ze stejných materiálů jako korunky a je také fixován trvalým cementem.

Protetika III

Došlo-li ke ztrátě většího množství zubů,  nezbývá než zhotovit náhradu snímací, někdy i v kombinaci s náhradami fixními. Vždy je důležité každou situaci v dutině ústní otisknout a spolu se zubním technikem, který si udělá studijní model zhodnotit a navrhnout, která náhrada bude nejlepší.

Implantáty

Jde o metodu, která také nahrazuje ztracený zub (skupiny zubů i všechny zuby), ale bez nutnosti obroušení tvrdých zubních tkání okolních zubů. Tento výkon neprovádíme přímo v naší ordinaci, ale spolupracujeme s několika implantology a na zákrok Vás připravíme. Jde o ošetření, které se provádí ve dvou fázích. První tzv. chirurgické, kdy Vám chirurg titanový šroub navrtá do kosti, poté se nechá implantát vhojit přibližně 2-3 měsíce, během kterých se vytvoří pevné spojení mezi implantátem a kostí. Ve druhé fázi- protetické-se na implantát připevní korunka, která plně nahradí ztracený zub. Samozřejmě toto ošetření není vhodné pro každého pacienta, proto je důležité vždy si pohovořit o individuálních komplikacích léčby. Délka života implantátu je pak nejvíce závislá na ústní hygieně.

Ortodoncie

Obor, který se zabývá polohou a postavením zubů a čelistí. Ortodontickou vadu se snažíme včas diagnostikovat u dětských pacientů, u nichž se využívá jejich růstu k snazšímu srovnání zubů. Stále častěji indikujeme a léčíme i dospělé pacienty.

Bělení

Vlivem každodenního života a životního stylu, dochází k zabarvení zubní skloviny ( čaj, káva, červené víno, kouření). Bělení zubu se provádí preparáty na bázi peroxidu vodíku. Provádíme tzv. domácí bělení. V zubní laboratoři necháme vyrobit podle otisku vašich zubů individuální nosiče pro aplikaci bělícího gelu.

Dentální šperk

Dentální šperk je ozdoba, kterou na zub připevňujeme pomocí dentálních materiálů, ošetření je bezbolestné. Spočívá v dokonalém očištění zuby, mírném zdrsnění a v několika krocích se pak kamínek přilepí, okraje se vyleští. Délka životnosti kamínku je individuální a závisí na zátěži zubu během stravování či některých zlozvycích.